Το ΧΡΕΟΣ μας... Το οικονομικό εννοώ!!!

"Το ΧΡΕΟΣ μας... Το οικονομικό εννοώ!!!”

Του Θεοφάνη K. Γιώτη / Theofanis Giotis
BA, MSc, PMP®, MCT, Ph.D. Cand.
Theofanis.Giotis@12pm.biz

Published: 5th of June, 2010 (5 Ιουνίου 2010)

Για να κάνετε download το άρθρο σε μορφή PDF:
2010.06.OUR.DEPT.pdf