Building Next Generation Project Management Office (PMO)


“Building a Next Generation Program/Project Management Office (PMO)” Workshop by Jack Duggal

ΕΝΑ ΜΟΝΑΔΙΚΟ WORKSHOP από τον JACK DUGGAL

Ο Jack Duggal, MBA, PMP® είναι ειδικός παγκοσμίως σε θέματα PROJECT MANAGEMENT OFFICE (PMO).

 • “Building a Next Generation Program/Project Management Office (PMO)

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ JACK DUGGAL 

Jack Duggal, an international speaker, trainer, consultant, coach, leading project management (PM) change agent and an advocate of next generation PM will challenge the way we think in this engaging keynote address.

Jack has received standing ovations at sold out presentations at the PMI International Global Congress.

He is a recognized expert in Organizational Program Management, Program Management Office (PMO) design and implementation and has developed a framework for PMO and Portfolio Management.

Jack teaches graduate courses in the MBA and Executive programs at the University of Hart-ford, and is the managing principal of Projectize Group, LLC.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: 3 ημέρες (24 ώρες - 3 full days).

ΚΟΣΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 • 1.400€ για τα μέλη του PMI GREECE (δεν περιλαμβάνεται ΦΠΑ)
 • 1.600€ για τα ΜΗ μέλη του PMI GREECE (δεν περιλαμβάνεται ΦΠΑ)

Μέρος αυτού του κόστους μπορεί να επιδοτηθεί διαμέσου του προγράμματος ΛΑΕΚ (0,45%) του ΟΑΕΔ.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ: Από τον Jack Duggal.

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ: Το ανώτερο 20 άτομα.

ΓΛΩΣΣΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: ΑΓΓΛΙΚΗ.

COURSE DESCRIPTION

While the project/program management office (PMO) has been a growing trend in recent years, the reality of the turbulent business environment is posing new challenges for implementing PMOs. The pressure to deliver more with less and reduce overhead has created a need to find innovative approaches.

Whether you are building a PMO to support and enhance project management capabilities or to focus on strategic aspects of portfolio management, you may encounter implementation challenges and mixed results.

While the PMO can offer tremendous benefits and have strategic impact, the challenge is in the focus of the PMO and the way it is implemented and sustained.

This seminar is designed to anticipate and answer the questions associated with the creation and implementation of a PMO and portfolio management proficiency. Besides the traditional elements of a PMO, this seminar will outline the steps necessary to establish or enhance a next-generation PMO focusing on both tactical and strategic aspects.

The seminar will also focus on creating the right environment for portfolio management by providing a framework for project selection, prioritization, oversight and governance. Each organization is unique, and this seminar will provide a framework that will help you to assess your organizational environment and culture and craft a customized PMO and portfolio management plan.

A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide) areas covered: Integration Management, Scope Management, Time Management, Cost Management, Human Resource Management, Communications Management, and Risk Management.

What will this seminar experience cover?

 • Building a PMO: Design a PMO structure that is appropriate for your needs.

 • Portfolio management: Review and customize a process that will work for your organization. Promote organization-wide consistency with regard to portfolio management objectives, processes, roles and responsibilities.

 • PMO-in-a-box: Evaluate a project and process management framework for your organization.

 • Implementing new and unconventional management techniques: Integrate and enhance project management by Marrying the concepts and practices of knowledge management that enhance project management practices and foster a projectized culture.

 • Measuring results and demonstrating PMO value: Develop a PMO scorecard and project dashboard approach to measure results and demonstrate ROI.

 • Tools & technology: Review the latest categories of project and portfolio management systems, and real-world examples of pros and cons of implementing enterprise project management tools and technology.

 • Charting an action plan: Craft a blueprint and develop a PMO and portfolio management plan tailored to your organization’s needs.

How will I benefit?

Develop and enhance the contributions you make to your organization by learning to:

 • Identify the key elements necessary for a successful PMO

 • Determine the appropriate PMO strategy, tactics and operations for your environment and apply the PMO life cycle and the next-generation PMO framework to your organization

 • Assess your organization’s level on the PMO continuum based on maturity models

 • Develop a PMO project plan tailored to your organization’s needs

 • Apply the concepts of portfolio management and plan the evolution and linkage to the PMO. Outline portfolio management objectives, processes, roles and responsibilities

 • Review models for weighing the tradeoffs to balance and optimize the project portfolio against opportunities, risks and resources

 • Implement contemporary approaches to lessons learned, best practices and project knowledge management

 • Create project management communities for ongoing PMO development and fostering a knowledge-sharing and collaborative project culture

 • Apply contemporary approaches in communications, change management, cultural and political strategies for a successful PMO

 • Implement PMO Scorecard based on metrics & measurement criteria that demonstrate strategic value and PMO ROI

 • Apply success strategies and avoid pitfalls to implement and sustain the PMO and portfolio management.

What instructional materials will be used?

Interactive discussions, case study analysis, group work, hands-on exercises, tools demonstration, Web integration and accelerated learning techniques.

ΤΙ ΕΣΤΙ PMO;

Μια πρόσφατη έρευνα του PMI περιέγραψε το PMO ως "μια οργανωτική οντότητα με προσωπικό πλήρους απασχόλησης σε έναν project-driven οργανισμό για να παρέχει υπηρεσίες διαχείρισης έργων, εκπαίδευσης, consulting, mentoring και τεχνικών υπηρεσιών".

Ο ορισμός ήδη μας βάζει σε μπελάδες. Πολλές εταιρείες δεν μπορούν ή δεν θέλουν να κατανοήσουν ότι τα έσοδά τους προέρχονται από Projects. Εάν αυτό δεν γίνει κατανοητό, τότε η υλοποίηση του PMO είναι ΑΔΥΝΑΤΗ. Πρώτα πρέπει να αφομοιώσει ο οργανισμός ότι τι σημαίνει Projectized Organization, και μετά να αρχίζει να σκέφτεται την υλοποίηση του PMO.

Το έγγραφο  "The Standard for Portfolio Management", 2η έκδοση, 2008, ISBN: 978-1-933890-53-1, Figure 1-3, The Organizational Context of Portfolio Management, page 9, Project Management Institute - PMI®

τοποθετεί το Project Management Office (PMO) όπως εμφανίζεται στο επόμενο σχήμα

ΤΙ ΚΑΝΕΙ ΤΟ PMO;

Το PMO μπορεί να βοηθήσει στην εφαρμογή των αρχών του Project Management και στην ευθυγράμμιση των projects με τους γενικούς στρατηγικούς στόχους μιας επιχείρησης (strategic alignment). Το PMO συνήθως βοηθά στις κάτωθι περιοχές:

 • Παροχή υπηρεσιών Project Management στους Project Managers.
 • Εφαρμογή διαδικασιών/μεθοδολογίας Project Management.
 • Παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης στα στελέχη της εταιρείας.
 • Φυσικό σημείο στην εταιρεία όπου “στεγάζονται” όλοι οι Project Managers.
 • Παροχή consulting και mentoring στους υπαλλήλους για τα best practices.
 • Επιλογή και χρήση εργαλείων διαχείρισης έργων (πχ. Microsoft Project Server κλπ) για χρήση από τους project managers και τους πόρους που κάνουν reporting.
 • Διαχείριση πολλαπλών συσχετιζόμενων έργων και επιλογή των έργων προς εκτέλεση (portfolio management).

TRIPLE CONSTRAINT - ΤΡΙΠΛΕΣ ΑΓΩΝΙΕΣ…

Είναι γνωστό ότι άπαντες αγωνίζονται να παραδώσουν τα project στο triple constraint (on-time, on-budget και on-specs). Αυτή η πρόκληση οδηγεί πολλούς στην δημιουργία PMOs για αύξηση της αποδοτικότητας των projects. Τα PMOs επίσης μπορούν να βοηθήσουν τους CIOs στην εφαρμογή πρακτικών Project Management και την επιλογή μεθοδολογιών για repeating processes.

«Σύμφωνα με έρευνα του CIO και του PMI, από τους 450 ερωτηθέντες, οι 303 (67%) απάντησαν ότι οι εταιρείες τους διαθέτουν PMO. Το 50% αυτών απάντησε ότι αύξησε τα ποσοστά επιτυχίας των έργων, το 22% ότι δεν γνώριζε για τα ποσοστά επιτυχίας και το 16% ότι τα ποσοστά επιτυχίας των έργων παρέμεινε αμετάβλητο. Επίσης η έρευνα του CIO/PMI απέδειξε ότι η ηλικία του PMO έχει μια αυξανόμενη επίδραση στη βελτίωση επιτυχίας των projects.»
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ PMO

Για να δημιουργήσει κάποιος PMO, συστήνεται να ξεκινήσει από πιλοτικά έργα. Έτσι θα δοθεί η ευκαιρία για την στα-διακή αφομοίωση του PMO από τον οργανισμό και την αναγνώριση της αξίας του. Επίσης ένα από τα σημεία στα ο-ποία πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή είναι η αντίδραση στην αλλαγή (resistance to change). Η καλύτερη συνταγή για επιτυχημένο PMO είναι η δραστηριοποίηση των senior managers με απευθείας εμπλοκή & sponsorship.

ΤΑ ΟΦΕΛΗ ΤΟΥ PMO

Στα καλύτερα σενάρια, το PMO αυτοματοποιεί και ενισχύει project management maturity της εταιρείας με τη δημιουργία μιας οργανωτικής οντότητας υπεύθυνης για τη διακυβέρνηση των projects. Επίσης το PMO επιτρέπει στις τον συντονισμό όλου του χαρτοφυλακίου των projects (portfolio management) με καλύτερη εκμετάλλευση των περιορισμένων πόρων της κάθε εταιρείας. Έτσι εξηγείτε το γεγονός ότι οι εταιρείες που έχουν καλό portfolio management κατά κανόνα έχουν υλοποιήσει PMO.

Το PMO συνήθως στηρίζεται σε τρεις μετρήσεις για τον καθορισμό της αποτελεσματικότητά του:

 1. ακρίβεια στην εκτίμηση κόστους
 2. ακρίβεια στην εκτίμηση της διάρκειας και
 3. ικανοποίηση των stakeholders.

Σύμφωνα με την έρευνα του CIO, από το 2001 ως το 2002, οι τρεις μετρήσεις βελτιώθηκαν κατά 25%, 31% και 9% αντίστοιχα. Όμως η εμφάνιση των αποτελεσμάτων ενός PMO δεν πρέπει να αναμένεται πριν την πάροδο 6μήνου από την έναρξη λειτουργίας PMIS.

Η χρήση Project Management Information Systems (PMIS) είναι σημαντικό συστατικό επιτυχίας του PMO. Προϊόντα όπως ο Microsoft Project Server μπορούν να συμβάλουν καθοριστικά στην ικανοποίηση των 3 παραμέτρων που καθο-ρίζουν την αποτελεσματικότητα ενός PMO.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

 • Σε όσους θέλουν να υλοποιήσουν PMOΣε όσους έχουν PMO και επιθυμούν να βελτιώσουν την λειτουργία του
 • Σε όσους θέλουν να δουν εάν το PMO ταιριάζει για την εταιρεία τουςProject managers
 • Project office staff
 • Management and consultants with an understanding of project management concepts interested in setting up or enhancing project offices
 • Senior managers who want to standardize project management processes and methodologies
 • Executives or consultants interested in establishing project management practices or advancing project management capabilities.

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ

Προτείνεται επίσης ο συμμετέχων να έχει παρακολουθήσει το 1ο Workshop: ”Project Management Basics”

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

To πιστοποιητικό παρακολούθησης είναι υπογεγραμμένο από τον Jack Duggal, και δίδει στον συμμετέχοντα, παγκοσμίου αναγνώρισης “certificate of attendance” με:

 • 24 contact hours για την υποβολή της αίτησης PMP®, CAPM® ή PgMP®
 • 24 PDU's για την διατήρηση του τίτλου PMP®

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Κάντε κλικ εδώ για να δείτε της ημερομηνίες!!!

ΠΟΥ ΟΔΗΓΕΙ Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Αυτή η εκπαίδευση βοηθά στην απόκτηση γνώσεων για την επιτυχημένη σχεδίαση, υλοποίηση και λειτουργία του Project Management Office προς αποφυγή καταστάσεων όπως παρακάτω:

Συμπληρώστε τα ΣΤΟΙΧΕΙΑ σας στην επόμενη φόρμα [12PM.2024]:Όνομα--> *
Επώνυμο-->
Διεύθυνση--> *
Τηλέφωνο επικοινωνίας--> *
Fax--> 
E-mail--> *
Τα σχόλια σας--> 


Τα πεδία με τον αστερίσκο ( * ) είναι υποχρεωτικά!!!
Για να ολοκληρώσετε την Φόρμα Επικοινωνίας πρέπει να πληκτρολογήσετε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα.