Όραμα (Vision) 12PM"Το κουράγιο ενός μεγάλου ηγέτη για να εκπληρώσει το όραμά του προέρχεται από το πάθος του και όχι από την θέση του"!   JOHN MAXWELL
"Efficiency is doing things right; effectiveness is doing the right things"!   PETER DRUCKERΗ 12PM CONSULTING (12pm.biz) να αναγνωρίζεται ως ο ηγέτης στην Ελλάδα στην παροχή υπηρεσιών για Project, Program και Portfolio Management με την χρήση βέλτιστων πρακτικών Διοίκησης Έργων.

Απώτερος σκοπός της 12PM CONSULTING (12pm.biz) είναι να γίνει το σημείο αναφοράς για όλα τα θέματα που άπτονται της Διοίκησης Έργων στην Ελλάδα για την επίτευξη επιχειρηματικών αποτελεσμάτων σε όλους τους τομείς της Ελληνικής οικονομίας για παράδοση έργων on-specs, on-time και on-budget!

"12PM Consulting is Dedicated to Help
Individuals, Professionals and Organizations
Understand, Value, Embrace, and Utilize
Project, Program and Portfolio Management
through
Education, Training, Coaching, Mentoring and Consulting Services
and Attribute their Success to it!"