Σκοπός (Mission) 12PM"Ο καθένας μπορεί να κρατήσει τιμόνι, αλλά μόνο ο ηγέτης μπορεί να χαράξει πορεία"!   JOHN MAXWELL


Η εταιρεία 12PM CONSULTING (12pm.gr) θα βοηθήσει τις εταιρείες και τους οργανισμούς να βελτιώσουν τις ικανότητές τους σε θέματα Διοίκησης Έργων και management γενικότερα, με την:

 • Διάδοση και διάχυση της επιστήμης της Διοίκησης Έργων (Project Management) στην Ελλάδα
 • Ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού των οργανισμών σε θέματα Διοίκησης Έργων με workshops, εκπαιδεύσεις και coaching
 • Προετοιμασία για τις πιστοποιήσεις του Project Management Institute:
  • Project Management Professional (PMP®)
  • Certified Associate in Project Management (CAPM®)
  • Program Management Professional (PgMP®) κλπ
 • Προετοιμασία για τις πιστοποιήσεις άλλων φορέων Διοίκησης Έργων:
  •  PRINCE2, IPMA, IT Project+ κλπ
 • Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στους οργανισμούς ανάλογα με την πολυπλοκότητα των Έργων που καλούνται αυτοί οι οργανισμοί να φέρουν σε πέρας
 • Παροχή υπηρεσιών Outsourcing σε θέματα Διοίκησης Έργων
 • Υλοποίηση Γραφείων Διοίκησης Έργων (Project Management Offices - PMO)
 • Υλοποίηση Έργων Πληροφορικής
 • Υλοποίηση Πληροφοριακών Συστημάτων Διοίκησης Έργων (Project Management Information Systems - PMIS)