Τεχνική Υποστήριξη

Troubleshooting and Technical Support Services

Η ITEC-CONSULTING ξεκίνησε να παρέχει υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης και troubleshooting σε πελάτες της από το 1994 εστιάζοντας κυρίως σε τεχνολογίες και προϊόντα Microsoft.

Αυτές οι υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης παρέχονται από την ITEC-CONSULTING στους πελάτες της με τους κάτωθι τρόπους:

1.    τηλεφωνικά (telephone support)
2.    επί τόπου (on site support)
3.    υποστήριξη εξ’ αποστάσεως

Η παροχή αυτών των υπηρεσιών μπορεί να γίνει με τους κάτωθι τρόπους:
  • με ετήσιο συμβόλαιο υποστήριξης
  • με αγορά προπληρωμένων ωρών υποστήριξης
  • με υποστήριξη ανά περίπτωση.