Ημερολόγιο 2023

Untitled 3 Untitled 3

Κωδικοί workshops:

Κωδικός Σχόλια Ώρες
PMP PMI Authorized PMP Exam Preparation 60
Master Cert in PM MASTER CERTIFICATE in PROJECT MANAGEMENT with PMI Authorized PMP Exam Preparation 90
   
BA Fnd Business Analysis Fundamentals 30
Master Cert in BA Master Certificate in Business Analysis for Business Analysis Certification | PMI-PBA ή ECBA ή CCBA ή CBAP 60
   
DASM PMI Disciplined Agile Scrum Master | DASM 25
DASSM PMI Disciplined Agile Senior Scrum Master | DASSM 20
PMI-ACP PMI Agile Certified Professional | PMI-ACP 25
   
P2 Fnd PRINCE2® Foundation | Εκπαίδευση και Πιστοποίηση 30
P2 Pr PRINCE2® Practitioner | Εκπαίδευση και Πιστοποίηση 20
ITIL ITIL® Foundation 4 | Εκπαίδευση και Πιστοποίηση 30
MS Project Microsoft Project 2013/2016/2019 και Project Online / 365 20
   
Lean6σ Green IASSC Lean Six Sigma Green Belt  

Κωδικοί για τις ώρες διεξαγωγής:

From To Κωδικός Σχόλια
09:00 13:00 [Πρωί] 4ώρο πρωί
13:00 17:00 [Μεσ.] 4ώρο μεσημέρι
18:15 22:15 [Απόγ] 4ώρο απόγευμα
09:00 17:00 [8ω.π] 8ώρο ημερήσιο
13:00 21:00 [8ω.μ] 8ώρο μεσημεριανό
21:30 22:30 [1ω.επ] 1ώρα επανάληψη Κυριακή Βράδυ

 

Topic PMP
Exam
Prep
Master
CERT
in PM
Business
Analysis
Fnd
Master
CERT in
BA
ITIL4
Fnd
P2
Fnd
Lean
6 Sigma
Green
PMI
DASM
PMI
DASSM
PMI
ACP
MS
Project
PMO
  Ώρες 60h 90h 30h 60h 30h 30h 40h 25h 16h 25h 16h 16h
19-Jun Δευτ.                        
20-Jun Τρ.                        
21-Jun Τετ.                        
22-Jun Πέμ.                        
23-Jun Παρ.                        
24-Jun Σάβ.                        
25-Jun Κυρ.                        
26-Jun Δευτ.                        
27-Jun Τρ.                        
28-Jun Τετ.                        
29-Jun Πέμ.                        
30-Jun Παρ.                        
1-Jul Σάβ.                        
2-Jul Κυρ.                        
3-Jul Δευτ.                        
4-Jul Τρ.                        
5-Jul Τετ.                        
6-Jul Πέμ.                        
7-Jul Παρ.                        
8-Jul Σάβ.                        
9-Jul Κυρ.                        
10-Jul Δευτ.                        
11-Jul Τρ.                        
12-Jul Τετ.                        
13-Jul Πέμ.                        
14-Jul Παρ.                        
15-Jul Σάβ.                        
16-Jul Κυρ.                        
17-Jul Δευτ.                        
18-Jul Τρ.                        
19-Jul Τετ.                        
20-Jul Πέμ.                        
21-Jul Παρ.                        
22-Jul Σάβ.                        
23-Jul Κυρ.                        
24-Jul Δευτ.                        
25-Jul Τρ.                        
26-Jul Τετ.                        
27-Jul Πέμ.                        
28-Jul Παρ.                        
29-Jul Σάβ.                        
30-Jul Κυρ.                        
31-Jul Δευτ.                        
1-Aug Τρ.                        
2-Aug Τετ.                        
3-Aug Πέμ.                        
4-Aug Παρ.                        
5-Aug Σάβ.                        
6-Aug Κυρ.                        
7-Aug Δευτ.                        
9-Aug Τρ.                        
9-Aug Τετ.                        
10-Aug Πέμ.                        
11-Aug Παρ.                        
12-Aug Σάβ.                        
13-Aug Κυρ.                        
14-Aug Δευτ.                        
15-Aug Τρ.                        
16-Aug Τετ.                        
17-Aug Πέμ.                        
18-Aug Παρ.                        
19-Aug Σάβ.                        
20-Aug Κυρ.                      
21-Aug Δευτ. [Απόγ]                      
22-Aug Τρ.                        
23-Aug Τετ. [Απόγ]                      
24-Aug Πέμ.                        
25-Aug Παρ. [Απόγ]                      
26-Aug Σάβ. [Πρωί]                      
27-Aug Κυρ.                        
28-Aug Δευτ. [Απόγ]                      
29-Aug Τρ.                        
3-Aug Τετ. [Απόγ]                      
31-Aug Πέμ.                        
1-Sep Παρ. [Απόγ]                      
2-Sep Σάβ. [Πρωί]                      
3-Sep Κυρ.                        
4-Sep Δευτ. [Απόγ]                      
5-Sep Τρ.                        
6-Sep Τετ. [Απόγ]                      
7-Sep Πέμ.                        
8-Sep Παρ. [Απόγ]                      
9-Sep Σάβ. [Πρωί]                      
10-Sep Κυρ.                        
11-Sep Δευτ.                        
12-Sep Τρ.                        
13-Sep Τετ.                        
14-Sep Πέμ.                        
15-Sep Παρ. [Απόγ]                      
16-Sep Σάβ. [Πρωί]                      
17-Sep Κυρ.                      
18-Sep Δευτ.                    
19-Sep Τρ.   [Απόγ] [Απόγ]                
20-Sep Τετ.   [Απόγ]                    
21-Sep Πέμ.                      
22-Sep Παρ. [Απόγ]                      
23-Sep Σάβ. [Πρωί]                      
24-Sep Κυρ.   [1ω.επ]                    
25-Sep Δευτ.                        
26-Sep Τρ.     [Απόγ] [Απόγ]                
27-Sep Τετ.   [Απόγ]                    
28-Sep Πέμ.                        
29-Sep Παρ. [Απόγ]                      
30-Sep Σάβ. [Πρωί]                      
1-Oct Κυρ.   [1ω.επ]                    
2-Oct Δευτ.                        
3-Oct Τρ.     [Απόγ] [Απόγ]                
4-Oct Τετ.   [Απόγ]                    
5-Oct Πέμ.                        
6-Oct Παρ. [Απόγ]                      
7-Oct Σάβ. [Πρωί]                      
8-Oct Κυρ.   [1ω.επ]                    
9-Oct Δευτ. [Πρωί]                      
10-Oct Τρ.     [Απόγ] [Απόγ]                
11-Oct Τετ.   [Απόγ]                    
12-Oct Πέμ.                        
13-Oct Παρ. [Απόγ]                      
14-Oct Σάβ. [Πρωί]                      
15-Oct Κυρ.   [1ω.επ]                    
16-Oct Δευτ.                        
17-Oct Τρ.     [Απόγ] [Απόγ]                
18-Oct Τετ.   [Απόγ]                    
19-Oct Πέμ.                        
20-Oct Παρ. [Απόγ]                      
21-Oct Σάβ. [Πρωί]                      
22-Oct Κυρ.   [1ω.επ]                    
23-Oct Δευτ.                        
24-Oct Τρ.     [Απόγ] [Απόγ]                
25-Oct Τετ.   [Απόγ]                  
26-Oct Πέμ.                        
28-Oct Παρ.                        
28-Oct Σάβ.                        
29-Oct Κυρ.   [1ω.επ]                    
30-Oct Δευτ.                        
31-Oct Τρ.       [Απόγ]                
1-Nov Τετ.   [Απόγ]                    
2-Nov Πέμ.                        
3-Nov Παρ. [Απόγ]                      
4-Nov Σάβ. [Πρωί]                      
5-Nov Κυρ.                        
6-Nov Δευτ.                        
7-Nov Τρ.       [Απόγ]                
8-Nov Τετ.   [Απόγ]                    
9-Nov Πέμ.                        
10-Nov Παρ. [Απόγ]                      
11-Nov Σάβ. [Πρωί]                      
12-Nov Κυρ. [1ω.επ]                    
13-Nov Δευτ.                        
14-Nov Τρ.       [Απόγ]                
15-Nov Τετ.   [Απόγ]                    
16-Nov Πέμ.                        
17-Nov Παρ.                        
18-Nov Σάβ.                        
19-Nov Κυρ.   [1ω.επ]                    
20-Nov Δευτ.                        
21-Nov Τρ.       [Απόγ]                
22-Nov Τετ.   [Απόγ]                    
23-Nov Πέμ.                        
24-Nov Παρ.                        
25-Nov Σάβ.                        
26-Nov Κυρ.   [1ω.επ]                    
27-Nov Δευτ.                        
28-Nov Τρ.       [Απόγ]                
29-Nov Τετ.   [Απόγ]                    
30-Nov Πέμ.                        
1-Dec Παρ.                        
2-Dec Σάβ.                        
3-Dec Κυρ.   [1ω.επ]                    
4-Dec Δευτ.                        
5-Dec Τρ.       [Απόγ]                
6-Dec Τετ.   [Απόγ]                  
7-Dec Πέμ.                        
8-Dec Παρ.                        
9-Dec Σάβ.                        
10-Dec Κυρ.   [1ω.επ]                    
11-Dec Δευτ.                        
12-Dec Τρ.                        
13-Dec Τετ.   [Απόγ]                    
14-Dec Πέμ.                        
15-Dec Παρ.                        
16-Dec Σάβ.                        
17-Dec Κυρ.   [1ω.επ]                    
18-Dec Δευτ.                        
19-Dec Τρ.                        
20-Dec Τετ.   [Απόγ]                    
21-Dec Πέμ.                        
22-Dec Παρ.                        
23-Dec Σάβ.                        
24-Dec Κυρ.   [1ω.επ]                    
25-Dec Δευτ.                      
26-Dec Τρ.                        
27-Dec Τετ.                        
28-Dec Πέμ.                        
29-Dec Παρ.