Ιστορικό της ITEC-CONSULTING


Το 1988 ιδρύεται η ITEC ως ομόρρυθμος εταιρία, με σκοπό να προσφέρει υπηρεσίες Εκπαίδευσης, Τεχνικής Υποστήριξης και Ανάπτυξης Εφαρμογών Πληροφορικής σε Επιχειρήσεις, Τράπεζες και Οργανισμούς του Δημοσίου και του Ιδιωτικού τομέα.

Το 1990 η ITEC γίνεται Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία “ITEC Ανώνυμη Εμπορική Εταιρία Σεμιναρίων, Μηχανογραφικών Εφαρμογών και Οικονομοτεχνικών Μελετών”.

Το Ιανουάριο του 1995 η επωνυμία της εταιρίας τροποποιείται σε “ΙTEC ΚΕΚ Πληροφορικής Α.Ε.” με κύριο και μόνο σκοπό την Εκπαίδευση Προσωπικού Επιχειρήσεων και Οργανισμών σε θέματα Πληροφορικής.

Για όλες τις λοιπές δραστηριότητες που μέχρι εκείνη τη στιγμή παρείχε η "ITEC Ανώνυμη Εμπορική Εταιρία Σεμιναρίων, Μηχανογραφικών Εφαρμογών και Οικονομοτεχνικών Μελετών", τον Φεβρουάριο του 1995 ιδρύεται η “ITEC ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.”.

Ο διακρτιτικός τίτλος της νέας εταιρείας ήταν "ITEC ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε." (ITEC-CONSULTING). Επίσης χρησιμοποιεί το brand name "12PM-CONSULTING" για την προώθηση υπηρεσιών project management.


Οι κύριες δραστηριότητες τις ITEC-CONSULTING κατά την ίδρυσή της ήταν:
  • Συμβουλευτικές Υπηρεσίες (Consulting)
  • Τεχνική Υποστήριξη (Technical Support) και
  • Εφαρμογές Πληροφορικής (Application Development).

Τον Νοέμβριο του 1995 η ITEC-CONSULTING πιστοποιείται από την Microsoft Corporation,  ως Microsoft Solution Provider.

   
Τον Ιανουάριο του 1998  η ITEC-CONSULTING πιστοποιείται από την Microsoft Corporation, ως Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Τεχνικής Υποστήριξης (Microsoft BackOffice Recommended Support Point) στα πλαίσια του προγράμματος Microsoft Solution Provider.


Το έτος 2003 ITEC-CONSULTING ήταν Η ΠΡΩΤΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ που πιστοποιήθηκε από το PMI ως PMI Registered Educational Provider με ID: 2092 (https://ccrs.pmi.org/Search.aspx).Το έτος 2004 η ITEC-CONSULTING γίνεται επίσημος συνεργάτης της DELL SA στον τομέα των PROFESSIONAL SERVICES για Υπηρεσίες σε πλατφόρμα MICROSOFT & Project Management.