ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ICT

 

Υλοποίηση Έργων με Τεχνολογίες Microsoft:

SharePoint, Lync, Hyper-V, Project Server, Exchange Server, Active Directory

Η εταιρεία ITEC-CONSULTING εδώ και 20 χρόνια πρωτοπορεί στην υλοποίηση έργων και λύσεων πληροφορικής. Δεν είναι τυχαίο ότι η ITEC-CONSULTING με πρωτοπόρους επαγγελματίες στις τεχνολογίες προϊόντων Microsoft όπως οι Ανδρέας Βιώνης και Θεοφάνης Γιώτης (οι δύο πρώτοι πιστοποιημένοι μηχανικοί της Microsoft στην Ελλάδα ως MCSEs), είχε υλοποιήσει στην δεκαετία του '90 τις πρώτες εγκαταστάσεις στην Ελλάδα των κάτωθι προϊόντων:

Microsoft Windows NT Server 3.5 (1994) Microsoft IIS (1995)
Microsoft Exchange Server 4.0 (1995) Microsoft SNA Server (1997)
Microsoft Windows Active Directory 2000 (1999) Microsoft Proxy Server (1998)
Microsoft Cluster Services (1998) Systems Management Server (SMS) 1.0 (1997)


Συνεχίζοντας αυτή την 20ετή προσπάθεια, η
ITEC-CONSULTING δημιούργησε ένα ευέλικτο πρόγραμμα συγκεκριμένων υπηρεσιών πληροφορικής που ανταποκρίνονται σε ειδικές και εξελιγμένες ανάγκες της σύγχρονης επιχείρησης και καλύπτει:
 

έξυπνη και παραγωγικότερη πρόσβαση στην διαχείριση των εταιρικών αρχείων δεδομένων σας με χρήση του Microsoft SharePoint Portal Server 2010
υλοποίηση Project Management Information System (PMIS) για αύξηση αποτελεσματικότητας
στα έργα που υλοποιείται
με τον Microsoft Project Server 2010
βελτίωση της εταιρικής επικοινωνίας σας ή αλληλεπιδραστικής συνεργασίας σας και ταυτόχρονη δραματική μείωση των τηλεπικοινωνιακών δαπανών σας με χρήση του Microsoft Lync Server 2010
υψηλή διαθεσιμότητα email εντός και εκτός της εταιρίας σας με τον
Microsoft Exchange Server 2010
εξοικονόμηση πόρων και ενέργειας από τα υπάρχοντα συστήματά σας, ενοποιώντας τα
με χρήση της τεχνολογίας Microsoft Hyper-V
αναβάθμιση (upgrade/migrate) ή ενοποίηση (consolidate) των υπαρχόντων συστημάτων σας
Microsoft Active Directory Domain Services ή Microsoft Exchange Server
ασφαλή απομακρυσμένη πρόσβαση στο εταιρικό σας δίκτυο
με χρήση του Microsoft Forefront Unified Access Gateway 2010


Εαν τα strategic business objectives της εταιρείας σας θα μπορούσαν να βελτιωθούν με κάποια από τις παραπάνω λύσεις, είμαστε διαθέσιμοι να σας προτείνουμε την βέλτιστη λύση για τις ανάγκες σας γιατί η τεχνολογία "Makes of Breaks Companies!"

Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο 210-61.000.61 ή επισκεφτείτε μας στο:
http://www.itec-consulting.gr

Για την

Θεοφάνης Κ. Γιώτης, MSc,  Ph.D. C., PMP, PMI-ACP, CTT+
Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος ITEC-CONSULTING
Email/MSN: Theofanis.Giotis@12pm.biz  |  Mobile: +30 693-22.13.502
Twitter: @TheofanisGiotis  |  LinkedIn Profile  |  Skype: FanisG  |  [ref:2012.oct.ICT]

 

 

Αναλυτική Περιγραφή Προσφερόμενων Υπηρεσιών


 SharePoint Administration

 • Creating a SharePoint Site (Internal / External)

 • Migration from 2007

 • Automating SharePoint installation

 • Configuring Content management

 • Configure Authentication

 • Secure Content

 • SharePoint customizations

 • Configure and secure SharePoint Services and service applications

 • Configure User [policies And Social networking]

 • Configure SharePoint search

 • Implement Office Web Apps

 • Implement Business Continuity

 • Optimize SharePoint performance

Ανάπτυξη Εφαρμογών σε SharePoint
 

 • Develop SharePoint 2010 Web Parts

 • Create Event Receivers and Application Settings

 • Develop Solutions by using Business Connectivity Services

 • Create SharePoint 2010 workflows

 • Develop interactive User Interfaces

 • Develop Silverlight applications for SharePoint

 • Develop Profiles and Taxonomy

 • Develop Content Management Solutions

Microsoft Lync
Server Solutions

 • Implementation / Configuration

 • Migration from OCS 2007/R2

Microsoft Project
Server 2010

 • Implementation / Configuration

 • Migration from 2007

 • Χρήση του Project Server ως εργαλείου υλοποίησης Project Management Office (PMO)

Microsoft Active
Directory Solutions

 • Migration from 200x

 • Design and Consulting Services

Microsoft Exchange
Server Solutions

 • Implementation

 • High Availability Design and implementation

 • Migration from 5.5 / 2000 / 2003 / 2007

 • Implementing High Availability

 • Consolidation services

MS-SQL Services:
Analysis/SSIS/Reporting

 • Design and implement data cubes

 • Implement Self-Service BI With Power Pivot

 • Develop Custom Reporting solutions

 • Build Custom complex event processing solutions with Stream Insight

 • Design And Implement a data warehouse

 • Create ETL Solutions with SSIS

 • Debug and troubleshoot existing SSIS packages

 • Incorporating Data from the cloud into data warehouse

Microsoft System
Center Solutions

 • System Center Operations Manager

 • System Center Configuration Manager

 • System Center Virtual Machine Manager

 • System Center Data Protection Manager

 • System Center Service Manager

Microsoft Forefront Technologies

 • Proxy/Firewall Solutions with Forefront TMG

 • Migration Services from ISA 200X

 • Remote Access Solutions with Forefront UAG

 • Servers/services publishing with Forefront TMG/UAG

 • Forefront Security Implementation (Client/Server, Exchange, Sharepoint)

System Integration Solutions

 • Consulting, Technical Support/Troubleshooting

 • Implementation and Configuration Services

Virtualization Solutions (Microsoft/VMWare)

 • Seizing for VM hosting

 • Clustered VM Hosts

 • P2V

ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ
ΤΕΧΝΙΚΗΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

 • τηλεφωνική τεχνική υποστήριξη (Help-Desk Support)

 • τεχνική υποστήριξη μέσω Internet (Internet Support) και

 • τεχνική υποστήριξη στον χώρο του εκάστοτε πελάτη (On-Site Support)

On the job custom consulting services

 • Microsoft SQL 2008-2012

 • Writing Queries Using Microsoft SQL Server 2008 – 2012

 • Implementing and maintaining Microsoft SQL Server 2008-2012

 • Administrating Microsoft SQL 2008-2012

 • Implementing and maintaining Microsoft SQL Server Integration Services

 • Implementing and maintaining Microsoft Reporting Services

 • Implementing and maintaining Microsoft Analysis Services

 • Windows 2008 R2

 • Configuring and Troubleshooting Windows 2008 R2 Network infrastructure

 • Configuring And troubleshooting Windows 2008 R2 Active Directory Services

 • Designing a windows Server 2008 application infrastructure

 • SharePoint 2010

 • Configuring and administering SharePoint 2010

 • SharePoint 2010. Application Development

 • Fast Search Server 2010 for SharePoint for Application Developers

   
Coming Soon
(Υποστήριξη και λύσεις)
 • Microsoft Server 2012
 • Exchange Server 2013
 • Sharepoint Server 2013
 • Lync Server 2013 και
 • Project Server 2013
   

 

http://www.itec-consulting.gr, Αγ. Κωνσταντίνου 40,  ΑΙΘΡΙΟ Εμπορικό Κέντρο15124 Μαρούσι, 210-61.000.61Οδηγίες προσέλευσης...