Ανάπτυξη Εφαρμογών

 1. Ανάπτυξη εφαρμογής τελοχρέωσης σε πελάτες της SIEMENS A.E. που διαθέτουν το τηλεφωνικό κέντρο EMS-601 (CITIBANK, ΓΙΩΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΤΡΟΦΕΣ, EUROSERVICE, ΔΩΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ) χρησιμοποιώντας αρχικά τον Clipper και αργότερα την MS Access 2.0.
 2. Ανάπτυξη εφαρμογής στην MOBIL που αφορούσε το εσωτερικό σύστημα εντολών πληρωμών της εταιρείας χρησιμοποιώντας την Dbase και τον Clipper.
 3. Ανάπτυξη εφαρμογής στην Πρεσβεία της Αυστραλίας που αφορούσε το σύστημα των ραντεβού του Πρέσβη χρησιμοποιώντας την MS Access 2.0.
 4. Ανάπτυξη εφαρμογής στο Τουριστικό γραφείο Special Tours που αφορούσε το σύστημα των κρατήσεων και την έκδοση τιμοκαταλόγων για όλα τα ξενοδοχεία του κόσμου καθώς επίσης και των εισιτηρίων σε συνεργασία με την Ο.Α. Η εφαρμογή δημιουργήθηκε σε περιβάλλον Client-Server χρησιμοποιώντας την MS Access 2.0 και τον Microsoft SQL Server 4.21a.
 5. Ανάπτυξη εφαρμογής στην Henkel Hellas για την πληροφόρηση του Top Management της εταιρείας μέσω αναφορών τύπου cross tab που παράγει η εφαρμογή. Η εφαρμογή δημιουργήθηκε σε περιβάλλον Client-Server χρησιμοποιώντας την MS Access 2.0 και τον Microsoft SQL Server 4.21a.
 6. Συμμετοχή στο project αναβάθμισης του μηχανογραφικού συστήματος της Εθνικής Τράπεζας. Μελετήθηκε το front - end των τερματικών (tellers) και σχεδιάστηκε σε Visual Basic 4.0. Επίσης γράφτηκαν τμήματα re-usable κώδικα της πιλοτικής εφαρμογής.
 7. Ανάπτυξη multi-user εφαρμογής για την Boehringer Ingelheim Hellas S.A. για την παρακολούθηση ασθενών και παραγωγή στατιστικών που ακολουθούν ειδικές θεραπείες. Η εφαρμογή δημιουργήθηκε σε περιβάλλον Novell 3.12 πέντε χρηστών χρησιμοποιώντας την MS Access 2.0.
 8. Ανάπτυξη εφαρμογής για λογαριασμό της BP Hellas για το auditing των πρατηρίων της BP βάση του προγράμματος BP Visual Standards.
 9. Ανάπτυξη εφαρμογής για την JANSSEN CILAG με αντικείμενο την καθημερινή παρακολούθηση των ιατρικών επισκέψεων και την εκτύπωση στατιστικών στοιχείων. Η εφαρμογή δημιουργήθηκε σε περιβάλλον Windows 3.x χρησιμοποιώντας την MS Access 2.0.
 10. Ανάπτυξη εφαρμογής για την INTERBANK με αντικείμενο την διαχείριση χρηματοοικονομικών δεδομένων και την δημιουργία εκτυπωτικών καταστάσεων. Η εφαρμογή αναπτύχθηκε χρησιμοποιώντας MS Access 2.0.
 11. Ανάπτυξη εφαρμογής για το ξενοδοχείο LYDRA MARRIOT με αντικείμενο την διαχείριση του πελατολογίου και την παραγωγή εκτυπώσεων. Η εφαρμογή αναπτύχθηκε χρησιμοποιώντας MS Access 2.0.
 12. Ανάπτυξη εφαρμογής για την D. THOMAS MARINE BEREAU με αντικείμενο την διαχείριση δεδομένων που αφορούν την συντήρηση πλοίων. Η εφαρμογή αναπτύχθηκε σε Visual Basic for Applications και MS Excel.
 13. Ανάπτυξη εφαρμογής για την CITIBANK με σκοπό την αξιολόγηση καταστημάτων. Η εφαρμογή αναπτύχθηκε χρησιμοποιώντας MS Visual Basic 3.0 και Access 2.0.
 14. Ανάπτυξη εφαρμογής για το Νοσοκομείο Παίδων με αντικείμενο την διαχείριση και την παρακολούθηση των ασθενών του παιδοψυχιατρικού τμήματος. Η εφαρμογή αναπτύχθηκε χρησιμοποιώντας MS Access 2.0.
 15. Ανάπτυξη εφαρμογής για την SHELL HELLAS με αντικείμενο την διαχείριση κυκλώματος απογραφής πρατηρίων. Η εφαρμογή αναπτύχθηκε χρησιμοποιώντας MS Access 2.0.
 16. Ανάπτυξη εφαρμογής για την CITIBANK με σκοπό την διασταύρωση και έλεγχο δεδομένων. Η εφαρμογή αναπτύχθηκε χρησιμοποιώντας MS Access 97.
 17. Data Warehousing για το τμήμα marketing της CITIBANK. Το σύστημα βασίζεται πάνω σε Compaq Proliant 5000 με 2CPU’s, 300MB RAM, Microsoft Windows NT 3.51, Microsoft SQL Server 6.5 και μέγεθος βάσης δεδομένων περίπου 32 GB. Το σύστημα δέχεται και εισάγει στην βάση κάθε μήνα 4 GB δεδομένα από την κεντρική μηχανογράφηση της τράπεζας. Η επεξεργασία γίνεται με Access, SQL, Excel, κλπ.
 18. Ανάπτυξη εφαρμογής για μεγάλη εμπορική εταιρεία που ξεκινά στις 2/2/98 με σκοπό την μεταφορά δεδομένων και εφαρμογής από σύστημα που δουλεύει στο AS/400 με RPG σε περιβάλλον NT, Microsoft SQL Server 6.5, Visual Basic 5.0, MS Access 97 & Crystal Reports. Η εφαρμογή αντιμετωπίζει το θέμα των δημοσίων σχέσεων τις εταιρείας με πελατολόγιο,  δώρα, γιορτές, εκδηλώσεις κλπ.
 19. Ανάπτυξη εφαρμογής για μεγάλη εκδοτική εταιρεία που ξεκινά τον Φεβρουάριο 98 με σκοπό την παρακολούθηση όλου του συστήματος πελατών, διαφημίσεων, καταχωρήσεων, αποστολής περιοδικών κλπ. Η ανάπτυξη θα γίνει σε περιβάλλον NT, Microsoft SQL Server 6.5, Microsoft Internet Information Server 3.0, Active Server Pages (ASP), Visual Basic 5.0, MS Access 97 & Crystal Reports, HTML, ActiveX ®,  ASP (server side scripting) για να είναι διαθέσιμα πολλά προγράμματα και σε μορφή HTML.
 20. Ανάπτυξη WEB εφαρμογής για μεγάλη διαφημιστική εταιρεία που έχει ξεκίνησε το Δεκέμβριο του 97 με σκοπό την ενημέρωση των πελατών της εταιρείας για τα διαφημίστηκα προγράμματα που έχουν σε εξέλιξη. Η ανάπτυξη θα γίνει σε περιβάλλον NT, Microsoft SQL Server 6.5, Microsoft Internet Information Server 3.0, Active Server Pages (ASP).
 21. Παρακολούθηση δανειακών λογαριασμών και καταθέσεων - Εκτυπώσεις και MIS Reports με εργαλεία Visual Basic 6 και Access 97 για λογαριασμό του ΤΙΤΑΝΑ.
 22. Διαχείριση εισερχομένων και εξερχομένων faxes με εργαλεία Office 2000, SQL Server 7.0, Visual Basic 6 και Exchange Server 5.5 για λογαριασμό της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗΣ.
 23. Μεταφορά εφαρμογής (migration) δανείων από Access 2.0 και Visual Basic 3.0 σε Microsoft SQL Server 6.5 και Visual Basic 3.0 για λογαριασμό της CITIBANK.
 24. Αξιολόγηση Αντιπροσώπων και Καταστημάτων με εργαλεία Visual Basic 5.0, Access 97 και Crystal Reports 6.0 Professional για λογαριασμό της SONY HELLAS.
 25. Παρακολούθηση Προϊόντων και Πελατών με εργαλεία Visual Basic 5.0, Access 97 και Crystal Reports 6.0 Professional για λογαριασμό της SONY HELLAS.
 26. Utility αυτόματης μεταφοράς αρχείων από Lotus 1-2-3 σε Excel με εργαλείο Visual Basic 5.0 για λογαριασμό της UNILEVER HELLAS.
 27. Help Desk Application με εργαλεία Visual Basic 5.0, Access 97 και Crystal Reports 6.0 Professional για λογαριασμό της EUROBANK.
 28. Διαχείριση Βιογραφικών σημειωμάτων με εργαλεία Visual Basic 5.0, Access 97 και Crystal Reports 6.0 Professional για λογαριασμό της TVX HELLAS.
 29. Διαχείριση κυκλώματος απογραφής πρατηρίων και ανάπτυξη  ActiveX Query Wizard με εργαλεία Visual Basic 5.0 και Access 97 για λογαριασμό της SHELL HELLAS.
 30. Εφαρμογή διαχείρισης Document Control Center με 3-tier αρχιτεκτονική και εργαλεία ανάπτυξης SQL Server, IIS και ASP για λογαριασμό του Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών (Athens International Airport).